Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Miasto: Kraków
Kod pocztowy: 30-084
ulica / nr: Podchorążych 2
Tel: 12 662 60 14
Fax: 12 637 22 43

 

Uniwersytet Pedagogiczny to Uczelnia z 70-letnimi tradycjami, na której kształci się   ponad 18 tysięcy studentów. Studia realizowane są na sześciu wydziałach: Humanistycznym, Filologicznym, Pedagogicznym, Geograficzno-Biologicznym, Matematyczno-Fizyczno-Technicznym oraz Sztuki.

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Pedagogicznego  obejmuje studia I i II stopnia, studia doktoranckie i podyplomowe,  na 46 kierunkach i ponad 140 specjalnościach. W swojej ofercie  Uczelnia posiada zarówno  kierunki studiów przygotowujące do zawodu nauczyciela jak i  kierunki nienauczycielskie.

Studenci  mają możliwość korzystania z nowoczesnych sal multimedialnych, pracowni komputerowych i laboratoriów. Uczelnia posiada również nowocześnie wyposażone obserwatorium astronomiczne w Gorcach na Suhorze, włączone do ogólnoświatowej sieci obserwatoriów astronomicznych. Uniwersytet posiada bardzo dobrą bazę noclegową: domy studenckie „Za Kolumnami” i „Krakowiak” są jednymi z najlepszych i najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce.

Zdobycie wykształcenia na Uniwersytecie łączy się z rozwijaniem swoich zainteresowań i pasji. Poprzez uczestnictwo w licznych organizacjach studenckich i Samorządzie Studentów, kołach naukowych, sekcjach sportowych, chórze akademickim „Educatus”, internetowym Radiu „Spektrum” czy grupie teatralnej „Bakałarz”, studenci mają możliwość spędzania czasu w sposób przyjemny i pożyteczny.

 

 

Powered by Sigsiu.NET

Welcome to ladbrokes bonus codes information.